HOME


‍2017/11/19 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2017/10/28 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2017/09/17 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

2018 වසර ඔබ සැටම සුභ වන් වසරක් වේවා ඔබට ධර්මය දැකීමට හැකිවේවා satyagavehi.org
if you any ideas pleas writ : satyagaveshiorg@gmail.com

පසුගිය ධර්ම දේශනා Sermon Dowload වෙත පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක.