HOME


‍2018/03/17 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2018/01/28 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2017/12/24 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2017/11/19 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

if you any ideas pleas writ : satyagaveshiorg@gmail.com

පසුගිය ධර්ම දේශනා Sermon Dowload වෙත පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක.