HOME


‍2018/04/13 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න


‍2018/03/10 දින දේශනය මෙම දේශනාව ඔබට Download කරගැනීම සඳහා මෙහි Click කරන්න

if you any ideas pleas writ : satyagaveshiorg@gmail.com

පසුගිය ධර්ම දේශනා Sermon Dowload වෙත පිවිසීමෙන් ලබාගත හැක.